Probulov.cz

Úřední deska - oznámení - aktuálně vyvěšeno

Oznámení Vyvěšeno
v termínu
Dokumenty
ke stažení
Jednání zastupitelstva
Program jednání
12.04. 2018 -
20.04. 2018
dokument zde
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisŮ, za rok2017
06.02. 2018 -
30.06. 2018
dokument zde
Rozpočet na rok 2018
Schválené znění rozpočtu obce na rok 2018
14.12. 2017 -
31.12. 2018
dokument zde
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled obce 2018-2021
14.12. 2017 -
31.12. 2018
dokument zde
Závěrečný účet obce za rok 2016
14.06. 2017 -
30.06. 2018
dokument zde
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zark 2016
14.06. 2017 -
30.06. 2018
dokument zde